تلفن
تلفن
02835220600
آدرس
آدرس
جاده قديم قزوين-تاكستان،‌3 كيلومتر مانده به تاكستان،‌خيابان صنعت هشتم
کادر مجرب و سیستم های مدیریتی مدرن

کادر مجرب و سیستم های مدیریتی مدرن

كارخانه زرین تاک آریا با استفاده از کادر مجرب و سیستم های مدیریتی مدرن در قسمتهای مدیریت، تولید، کنترل کیفیت و آزمایشگاه از یکسو و خرید مجهزترین و به روزترین دستگاه های موجود در دنیا) دو دستگاه لیزر و یک دستگاه (XRAY از سوی دیگر، موفق به تولید محصولی با کیفیت شده است

ادامه مطلب
شرکت زرین تاک آریا

شرکت زرین تاک آریا

شرکت زرین تاک آریا در سال 1382 با هدف صادرات محصولات غذایی تأسیس شد. صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد که از بهترین محصولات تهیه و با بهترین کیفیت فرآوری شده و به کشورهای مختلفی صادر می گردد.

ادامه مطلب
كارخانه شرکت زرین تاک

كارخانه شرکت زرین تاک

كارخانه شرکت زرین تاک آریا در سال 1387 در شهر تاکستان که یکی از مراکز مهم تولید انگور و کشمش می باشد، احداث گردید. مساحت کارخانه 30،000 متر مربع و زیربنای آن 5000 متر مربع می باشد که با ظرفیت تولید 10،000 تن در سال مشغول به کار است.

ادامه مطلب
صادرات خرما

صادرات خرما

شرکت زرین تاک آریا در سال 1382 با هدف صادرات محصولات غذایی تأسیس شد. صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد که از بهترین محصولات تهیه و با بهترین کیفیت فرآوری شده و به کشورهای مختلفی صادر می گردد.

ادامه مطلب
صادرات کشمش

صادرات کشمش

شرکت زرین تاک آریا در سال 1382 با هدف صادرات محصولات غذایی تأسیس شد. صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد که از بهترین محصولات تهیه و با بهترین کیفیت فرآوری شده و به کشورهای مختلفی صادر می گردد.

ادامه مطلب

پیشنهاد استثنایی ما

شرکت زرین تاک آریا در سال 1382 با هدف صادرات محصولات غذایی تأسیس شد. صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد که از بهترین محصولات تهیه و با بهترین کیفیت فرآوری شده و به کشورهای مختلفی صادر می گردد.


ادامه مطلب
کار ما چیست؟
icon1

شرکت زرین تاک آریا با هدف صادرات محصولات غذایی تأسیس شد. صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد که از بهترین محصولات تهیه و با بهترین کیفیت فرآوری شده و به کشورهای مختلفی صادر می گردد.

icon2

شرکت زرین تاک آریا با هدف صادرات محصولات غذایی تأسیس شد. صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد که از بهترین محصولات تهیه و با بهترین کیفیت فرآوری شده و به کشورهای مختلفی صادر می گردد.

icon3

شرکت زرین تاک آریا با هدف صادرات محصولات غذایی تأسیس شد. صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد که از بهترین محصولات تهیه و با بهترین کیفیت فرآوری شده و به کشورهای مختلفی صادر می گردد.

خدمات بیشتر ما

تمام لیست خدمات محوطه سازی را که ارائه می دهیم را بررسی کنید و انتخاب کنید که مناسب برای شما چیست.

ادامه مطلب

كارخانه زرین تاک آریا

صادرات محصولات غذایی تأسیس شد. صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد که از بهترین محصولات تهیه و با بهترین کیفیت فرآوری شده و به کشورهای مختلفی صادر می گردد.

ادامه مطلب
تیم ما

هدف صادرات محصولات غذایی تأسیس شد. صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد که از بهترین محصولات تهیه و با بهترین کیفیت فرآوری شده و به کشورهای مختلفی صادر می گردد.

هدف صادرات محصولات غذایی تأسیس شد. صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد 

صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد که از بهترین محصولات تهیه و با بهترین کیفیت فرآوری شده و به کشورهای مختلفی صادر می گردد.

هدف صادرات محصولات غذایی تأسیس شد. صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد که از بهترین محصولات تهیه و با بهترین کیفیت فرآوری شده و به کشورهای مختلفی صادر می گردد.

  • صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد که از بهترین محصولات تهیه و با بهترین کیفیت فرآوری شده و به کشورهای مختلفی صادر می گردد.

  • صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد که از بهترین محصولات تهیه و با بهترین کیفیت فرآوری شده و به کشورهای مختلفی صادر می گردد.

آخرین اخبار

صادرات محصولات غذایی

صادرات این شرکت شامل کشمش و خرما می باشد که از بهترین محصولات تهیه صادر می گردد.

ادامه مطلب